Indkomne forslag til generalforsamling 2022

  1. Jeg vil gerne foreslå at Infotavlen fjernes.
    Indsendt af Poul Erik Virenfeldt
  2. Jeg foreslår at vi (grundejerforeningen Petunia) overtager trailerpladsen ved Begoniavej, fra Skive Kommune. Grunden er til tider pladsmangel til vor egne. (beboere på Petuniavej). I øjeblikket kan alle uanset tilhørsforhold bruge pladsen og vi kan intet gøre. Hvis vi overtager pladsen kan vi sætte skilte op og herefter melde uvedkommende til politiet. Det burde give nok plads til ”vore egne” så vi undgår at udvide vores område med yderligere parkeringspladser. Indsendt af Poul Hansen 107