Indkomne forslag til generalforsamling 2024

  1. Nedsættelse af en arbejdsgruppe til identificering og kortlægning af skader samt fejl og mangler på grundejerforeningens arealer, herunder fortove og veje, efter etablering af fjernvarme med henblik på, at grundejerforeningen pålægger Skive Fjernvarme at retablere arealerne til væsentlig samme stand som før arbejdets påbegyndelse.

    Forud for drøftelserne ønskes en redegørelse fra bestyrelsen, hvor der redegøres for bestyrelsens inddragelse i arbejdet. Herunder om grundejerforeningens arealer er blevet gennemgået sammen med Skive Fjernvarme forud for igangsætning af arbejdet (registrering af arealernes tilstand) samt i forbindelse med afleveringsforretningen (konstatering af skader, fejl og mangler). Endvidere om bestyrelsen er bekendt med skader på foreningens arealer og veje samt en plan for udbedring af evt. konstaterede fejl og mangler.
    Venlige hilsner
    Kim Risvig
    Petuniavej 45