Velkommen til denne hjemmeside, som tilhører Grundejerforningen Petunia

Grundejerforeningen dækker husstande på Petuniavej, 7800 Skive


AKTUELT
Generalforsamling 2023 d. 21. marts kl. 19 i sognehuset

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2023

Forslag fra Kai Jørgensen, Petuniavej 140:

Det foreslås, at regnskabsopstillingen foretaget af BDO i 2023 kommer til at vise; de samlede udgifter.

Argumentation:

Det er en detalje, – men da man ved kommende generalforsamling foreslår kontingentforhøjelse, – ville det være rart at kunne læse de samlede udgifter som efter min lommeregner er

2022
108.243 kr.

Og i budget

2023
132.500 en stigning på 22,4 %